KURUMSAL EĞİTİM VE SEMİNERLER

sunum_02

Günümüz koşulları kurumsal imaj yönetimi stratejilerinin başarılı olmasında çalışanların da profesyonel imaj yönetimi becerilerinin gelişmesini gerektiriyor. Çalışan markaları yaratmak kurum için olduğu kadar bireyin başarılı kariyer gelişiminde de kilit strateji olarak yerini alıyor. Her çalışan şirketi için bitmeyen, canlı ve yer değiştirebilen bir pazarlama aracıdır. Başka bir deyişle insana dokunan insanlar.

Olumlu bir profesyonel imaja sahip şirket çalışanı, olumlu bir şirket imajını yansıtmak ve olumlu halkla ilişkiler kurmak için bir şirketin sahip olabileceği en verimli ve etkili yöntemdir. Rekabetin çok katı olduğu bugünün iş dünyasında sağlam kişisel ve profesyonel ilişkiler kurarak bir avantaj sağlanabilir. Olumlu bir profesyonel imaj hem çalışan hem de işverene sağladığı faydalarla, harcanan zaman, çaba ve maddi yatırımları öder. Bu her iki taraf içinde kazan-kazan stratejisidir.

Programlarda sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda;

 • Profesyonel yaşamda imaj ve algılama yönetimi,
 • İş Hayatında Giyim Kültürü
 • Serbest Giyim Uygulamaları
 • Profesyonel ve Sosyal Yaşam Etiketi
 • Uluslararası İş Etiketi
 • İkna Edici Sunumlar
 • Etkileme Sanatı
 • Bireysel Markalaşma konuları ele alınır.

Kimler faydalanabilir?

Rol ve sorumluluklar bazında özelleştirilerek tam gün eğitimler yada genel katılıma açık daha kısa süreli seminerlerle temsil rolü olan çalışanlar hedeflenir.

Finans, medikal, otomotiv, hızlı tüketim, medya, teknoloji ve ağırlama sektörlerinde yer alan firmalar başta olmak üzere çalışanlarının profesyonel gelişimlerine yatırım yapmayı hedefleyen tüm firmalar eğitim programlarından yararlanabilirler.

Nasıl katkı sağlar?

 • Çalışanlar; iletişimde kritik öneme sahip imaj yönetimi becerileri kazanarak kurum değerleriyle örtüşen profesyonel imaj sahibi olur, özgüvenleri artar,
 • Müşterinin şirket çalışanlarına güveninin artmasını sağlar,
 • Çalışanların, müşterilerin ve rakiplerin gözünde kurumsal güvenilirliğin artması hedeflenir.